เกี่ยวกับเรา

บริษัท ศราวิณ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด

ประวัติความเป็นมา

           บริษัท ศราวิณ เมดิคอล ซัพพลายจำกัด เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 โดยการนำเข้าผลิตภัณฑ์เฝือกจากต่างประเทศ 

            ได้รับอนุมัติ อนุสิทธิบัตรเฝือกดามกระดูกสัตว์ 21 พฤษภาคม 2558 เริ่มผลิตเฝือกดามกระดูกสัตว์ภายใต้ Brand PEANUTS SPLINT  โดยมุ่งหวังเป็นเฝือกดามขาสัตว์ในภาวะฉุกเฉิน ที่ใส่ได้ง่าย รวดเร็ว เฝือกสามารถขยายได้ ไม่บีบรัดอวัยวะที่ถูกใส่เฝือกในช่วงบาดเจ็บฉุกเฉิน

             นอกจากนี้ ได้ดำเนินการจดสิทธิบัตรการออกแบบ และผลิตเฝือกดามนิ้วมือ ( Finger splint, Mallet splint, Hand splint) 

โดยบริษัทฯ ยินดีต้อนรับ และกำลังแสวงหาตัวแทนขายเฝือก PEANUTS SPLINT ทั้งในและต่างประเทศ.

 

SARAWIN MEDICAL SUPPLY CO., LTD

- Established FEB, 7 , 2011

  Import and distributer of orthopedic cast and splint 

- Registered patent  designed and manufacture of  orthopedic splint -Finger splint

                                                      -Mallet splint

                                                      -Hand splint

                                                      -Veterinary splint

- Registered brand PEANUTS SPLINT  

- Peanuts splint were designed to be user friendly, easy on easy off,reusable and effective cost control.        for marketing activity.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Visitors: 37,065